Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

HAR DU BEHOV FOR AKUTT-TIME I DAG, ØNSKER VI AT DU RINGER OSS I STEDET FOR SMS!! 

 

Har du spørsmål om Ebola?
Risikoen for smitte til Norge er svært liten. Norge har også god beredskap for å følge opp sykdommen. Hvis du har vært i ebolarammede områder og mistenker at du kan være smittet: Ring 113.
FHIs spørsmål og svar om ebola